Utbildning

På Uniso brinner vi för ständig utveckling. Därför tycker vi att det är en viktig del av vårt erbjudande att ha ett kursutbud tillgängligt för våra medarbetare och vårt nätverk. Därför anordnar vi, tillsammans med Weld on Sweden AB löpande ett flertal kurser, med 10% rabatt om man anmäler sig via oss.

För mer information vänligen klicka på respektive länk eller skicka mail till info@uniso.se.
Anmälan sker till info@uniso.se med namn, företag, befattning, epost och telefonnummer.


Kurser som erbjuds på vårt kontor under 2022


2-4 maj:
Svetsutvärdering med FEM, SK4
Att utnyttja FEM vid analys av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner ställer stora krav på belastningsförutsättningar, FE-modellens utseende, elementval och utvärderingsmetoder. Syftet med utbildningen är att ge ingenjörsmässiga anvisningar för hur de svårigheter som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser ska lösas med en rimlig arbetsinsats.

13-14 & 20-21 juni:
Konstruktion av svetsade produkter med svetsteknik för konstruktörer, SK2-WFD
Konstruktörer behöver snabbt kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar. Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i moderna metoder att uppskatta svetsförbandets hållfasthet för både statiskt- och utmattningsbelastade svetsade produkter. Kurser som erbjuds på distans

Vi erbjuder inte bara rabatt på kurserna som hålls på vårt kontor. Här hittar du ytterligare ett antal kurser som vår samarbetspartner anordnar både digitalt och på andra håll. Mer info finns under respektive länk. 

Med start 28 februari:
Internationell Svetskonstruktör IWSD
Kursplan finns för två nivåer, Internationell svetskonstruktör på standardnivå IWSD-S och Internationell svetskonstruktör på omfattande nivå, IWSD-C. Utbildningen omfattar totalt 7 moduler á 25 lektionstimmar.