Utbildning

På Uniso brinner vi för ständig utveckling. Därför tycker vi att det är en viktig del av vårt erbjudande att kunna ha ett kursutbud tillgängligt för både våra egna medarbetare och för externa parter. Därför anordnade vi, tillsammans med Weld on Sweden AB följande kurser under 2020:

​​​​​​​21-23 september: 
Svetsutvärdering med FEM, SK4:
Vi får ofta frågor om just utvärdering av svetsar från våra kunder, konstruktörer och beräkningsingenjörer varför vi tycker att detta är viktig kunskap. Att utnyttja FEM vid analys av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner ställer stora krav på belastningsförutsättningar, FE-modellens utseende, elementval och utvärderingsmetoder. Syftet med utbildningen är att ge ingenjörsmässiga anvisningar för hur de svårigheter som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser ska lösas med en rimlig arbetsinsats. En merpart av Unisos medarbetare har själva gått kursen och vi kan varmt rekommendera den. 

19-22 oktober: 
Konstruktion av svetsade produkter med svetsteknik för konstruktörer, SK2-WFD:
Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller till exempel att snabbt kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar. Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i moderna metoder att uppskatta svetsförbandets hållfasthet för både statiskt- och utmattningsbelastade svetsade produkter. 
 
10 november: 
​​​​​​​Optimering av svetsförband mha nya appar, SKA:
Syftet med kursen är att studera hur geometriska data påverkar spänningen och livslängden i svetsförbandets olika punkter och hur man kan optimera utformningen av svetsen. Många publicerade riktlinjer om utmattningsstyrkan (FAT) använder oftast nominella påkänningar och generella fall för uppskattning av livslängden. I kursen ges detaljerade och grundläggande fakta om utmattning i svetsar, en översikt av IIW rekommendationer och ett tillfälle att pröva på två nyligen utvecklade applikationsprogramvaror: Weld Joint Analyser som översätter den nominella metoden till ENS-metoden (Effective Notch Stress Method) och Weld Optimizer som ger förslag på optimering av svetsfogar.


För mer information vänligen klicka på respektive länk eller skicka mail till info@uniso.se
Anmälan sker till info@uniso.se