Utbildning

På Uniso brinner vi för ständig utveckling. Därför tycker vi att det är en viktig del av vårt erbjudande att ha ett kursutbud tillgängligt för våra medarbetare och vårt nätverk. Därför anordnar vi, tillsammans med Weld on Sweden AB följande kurser under hösten 2021, med 10% rabatt om man anmäler sig via oss:

6 september:
Efterbehandling (PWT) av utmattningsbelastade svetsade konstruktioner enligt IIW-Rek, SK9:
I denna kurs går vi igenom IIW-rekommendationerna för efterbehandling av svetsar samt med räkneexempel jämför olika metoders lämplighet och deras inverkan på utmattningshållfastheten. Efterbehandlingsmetoder som behandlas i kursen är slipning, TIG omsmältning och High Frequency Mechanical Impact Treatment (HFMI).

18-20 oktober:
Utmattningsdimensionering av svetsade strukturer enligt IIW-Rek, SK7
Rekommendationerna från IIW för utmattningsanalys av svetsade konstruktioner är ett imponerande verk som är mycket informativt och omfattande. Speciellt intressant är den konsekventa behandlingen och sammankopplingen av mätning, FE-analyser, brottmekanik, utvärderingsmetoder och provning.

22-24 november: 
Svetsutvärdering med FEM, SK4:
Att utnyttja FEM vid analys av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner ställer stora krav på belastningsförutsättningar, FE-modellens utseende, elementval och utvärderingsmetoder. Syftet med utbildningen är att ge ingenjörsmässiga anvisningar för hur de svårigheter som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser ska lösas med en rimlig arbetsinsats.

8-9 + 15-16 november, totalt 4 dagar: 
Konstruktion av svetsade produkter med svetsteknik för konstruktörer, SK2-WFD:
Konstruktörer behöver snabbt kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar. Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i moderna metoder att uppskatta svetsförbandets hållfasthet för både statiskt- och utmattningsbelastade svetsade produkter. 

13 december:
Verifiering av utmattningsanalyser av svetsade strukturer med hjälp av mätning och provning, SK5
Komplexiteten i Produktutvecklingen ökar hela tiden. I dag måste konstruktören förlita sig på ett antal olika specialister, såsom beräknings- provnings- och mätningsingenjörer. Syftet med kursen är att skapa förståelse mellan de olika professionerna och på så sätt åstadkomma mer kostnadseffektiva produkter.

23 augusti 2021 - 9 mars 2022: totalt 7 moduler(4+3) om 3 dagar styck.
Internationell svetskonstruktör, IWSD-Standard & IWSD-Comprehensive.
IWSD-S: (4 träffar) 23–25/8, 27–29/9, 25–27/10 och 29/11–1/12 – 2021. 
IWSD-C: (3 träffar) 10–12/1, 7–9/2 och 7–9/3 - 2022
Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet ”International Welded Structures Designer, IWSD”. Kursplan finns för två nivåer, Internationell svetskonstruktör på standardnivå, IWSD-S och Internationell svetskonstruktör på omfattande nivå (Comprehensive), IWSD-C.


För mer information vänligen klicka på respektive länk eller skicka mail till info@uniso.se.
Anmälan sker till info@uniso.se med namn, företag, befattning, epost och telefonnummer.