Utbildning

På Uniso brinner vi för ständig utveckling. Därför tycker vi att det är en viktig del av vårt erbjudande att ha ett kursutbud tillgängligt för våra medarbetare och vårt nätverk. Därför anordnar vi, tillsammans med Weld on Sweden AB följande kurser under 2021, med 10% rabatt om man anmäler sig via oss:

15-17 mars: 
Svetsutvärdering med FEM, SK4:
Att utnyttja FEM vid analys av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner ställer stora krav på belastningsförutsättningar, FE-modellens utseende, elementval och utvärderingsmetoder. Syftet med utbildningen är att ge ingenjörsmässiga anvisningar för hur de svårigheter som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser ska lösas med en rimlig arbetsinsats. Alla Unisos medarbetare går kursen och vi kan varmt rekommendera den. 

4-5 maj: 
​​​​​​​Optimering av svetsförband mha nya appar, SKA:
Syftet med kursen är att studera hur geometriska data påverkar spänningen och livslängden i svetsförbandets olika punkter och hur man kan optimera utformningen av svetsen. Många publicerade riktlinjer om utmattningsstyrkan (FAT) använder oftast nominella påkänningar och generella fall för uppskattning av livslängden. I kursen ges detaljerade och grundläggande fakta om utmattning i svetsar, en översikt av IIW rekommendationer och ett tillfälle att pröva på två nyligen utvecklade applikationsprogramvaror: Weld Joint Analyser och Weld Optimizer.

21-22 & 28-29 juni, totalt 4 dagar: 
Konstruktion av svetsade produkter med svetsteknik för konstruktörer, SK2-WFD:
För konstruktörer gäller det att snabbt kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar. Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i moderna metoder att uppskatta svetsförbandets hållfasthet för både statiskt- och utmattningsbelastade svetsade produkter. 

​​​​​​​
För mer information vänligen klicka på respektive länk eller skicka mail till info@uniso.se
Anmälan sker till info@uniso.se