Våra tjänster

Våra styrkor är mekaniska analyser och dimensionering inom hållfasthet, NVH, livslängd, rördimensionering, sprickpropagering med mera. Vi sitter som experter hos många av våra kunder och levererar dagligen råd och kunskap som förbättrar våra kunders produkter.
Hållfasthetsanalyser kan användas i alla delar av en produkts livscykel. Från produktutvecklingsfasen där vi hjälper till att designa produkten, i förbättringsfasen där en produkt skall optimeras, till haveriundersökning där vi tar reda på varför en produkt går sönder. 
Många gånger handlar det om att förstå de fysikaliska egenskaperna för en produkt och sedan modifiera tex geometri, last eller material så att produkten motsvarar förväntningarna och de krav som finns. 
Vi har delat upp vårt tjänsteerbjudande i två olika affärsområden för att bättre kunna förmedla våra kunder den spetskompetens de behöver, Läs under respektive affärsområde, fordon alternativt industri, för mer information. Under case studies går det att läsa mer om ett urval av projekten vi arbetar inom. 
Ungefär 70% av våra konsulter sitter ute hos våra kunder på uppdrag och övriga sitter på vårt utvecklingskontor. På kontoret har vi möjlighet att göra uppdrag som spänner över hela vårt kunskapsområde. Vårt tvärfunktionella kunskapsutbyte mellan affärsområden och kollegor medför att vi använder kunskap och erfarenhet från flera olika brancher. Detta gör oss snabba i uppstartsfasen och minskar fallgroparna.

Kompetensområden

 Verktyg vi använder

Hållfasthetsberäkningar - FEM och handberäkning, Seismiska beräkningar, Utmattningsdimensionering, Termiska beräkningar, Täthetsanalyser, Skadetålighet, Ljud & vibrationer, Värmeöverföring, Motor- och Chassidynamik, Rörberäkning, Transmissionsberäkning, Skruvförband, Tredjepartsgranskning, Klassningsorgan med mera.