Case studies - Utmattningsanalys av svetsad utrymningstrappa

Utmattningsanalys av svetsad utrymningstrappa

Utmattning sker då ett föremål utsätts för en upprepad belastning som medför att materialets hållfasthet försämras. Utmattningsbrott kan uppkomma vid väsentligt lägre lastnivåer än vad föremålet tål om det belastas vid ett enskilt tillfälle. I en svetsad konstruktion är det i regel svetsförbandets utmattningshållfasthet som är den dimensionerande faktorn. Därför är utmattning något som bör beaktas i alla svetsade konstruktioner.
​​​​​​​

Analyser och belastningar:

En kund ville ha hjälp att utföra utmattningsanalys av en svetsad utrymningstrappa. Utrymningstrappan, som sitter uppe i maskinhuset på ett havsbaserat vindkraftverk, utsätts för upprepade laster i form av vind, vibrationer samt operativa laster när trappan används. Säkerhetsmarginalen mot utmattning har beräknats enligt angivna normer i kritiska punkter på strukturen där en utmattningsspricka kan förväntas uppkomma.


Kundnytta:

Utmattningsanalysen bidrog till att konstruktionen kunde förbättras i ett flertal områden med särskilt utsatta svetsar. Genom att använda FE-beräkningar istället för provning kunde kunden spara både tid och pengar i projektet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Programvaror:
Ansys Workbench
Normer:
Svetsutmattning enligt International Institute of Welding (IIW) och utmattning av stål enligt EN 1993-1-9
Projektstart:
Unisos del i projektet genomfördes under hösten 2021.
Konsult:
Olivia Eriksson har utfört beräkningarna för Unisos räkning.