Case studies

Seismisk verifiering av mobil destruktionsanläggning

bild på rörsystem inom processindustrinbild på rörsystem inom processindustrin
Destruktionsanläggning

Seismisk verifiering av mobil destruktionsanläggning

Beräkning av bärande strukturer i mobila processanläggningar vars uppgift är att destruera militär ammunition som innehåller kemiska eller explosiva ämnen. Ofta är det gamla krigsrester som finns kvar i naturen och fortfarande utgör fara för allmänheten i många regioner runt om i världen.
balkstruktur spänningbalkstruktur spänning
balkstruktur

Analyser och belastningar

Uniso har jobbat med att dimensionera de bärande strukturerna i processanläggningar för att de ska klara av de belastningar de utsätts för. Anläggningarna verifierades bland annat för att klara seismiska laster (jordbävning) enligt amerikanska byggnadsnormer ANSI/AISC 341 och ANSI/AISC 360. De laster och seismiska spektrum som användes togs fram enligt ASCE/ASEI 7-10. Eftersom seismiska lastspektrum är olika beroende på vilken plats som avses, togs specifika seismiska parametrar fram till responsspektrum-analyserna vilka var anpassade till det aktuella området för anläggningen.
​​​​​​​

Kundnytta

Utkomsten av analyserna var att belastningarna i anläggningens stålstrukturer som kan uppkomma vid en jordbävning, kunde kontrolleras så att de inte överskred tillåtna nivåer. Största möjliga krafter och moment som kan komma att överföras från pelarna till markfundamenten togs fram, vilket gav värdefull input till byggnadsentreprenören som dimensionerar fundamenten. Möjlighet gavs också till att utvärdera de krafter som överförs i anläggningens alla skruvförband och andra knutpunkter. Även de största möjliga rörelser som kan uppstå erhölls och kunde utvärderas mot gränsvärden i normerna.
 
Beräkningarnas resultat bidrog till att konstruktionerna tidigt i projektet kunde optimeras och förbättras på en rad särskilt utsatta punkter. Projektet utgör ett mycket bra exempel på hur man med engagerade medarbetare och tätt samarbete mellan beräkningsingenjörer, konstruktörer och produktionsingenjörer på ett effektivt sätt kan utveckla bra produkter.

Kontakta oss


Uniso Technologies AB
Fiskhamnsgatan 10
​​​​​​​414 58 Göteborg

Mail
info@uniso.se
Organisationsnummer
​​​​​​​556762-6618​​​​​​​