Beräkning för fordonsbranschen

Göteborgsregion har en lång historia av fordonsutveckling och ligger verkligen i framkant när det gäller att använda simuleringsmetoder i produktutveckling.

Under de senaste åren har branschen genomgått en förändring där tiden för att utveckla nya produkter har minskat avsevärt. Antalet preliminära serier har minskat och mycket färre prototyper byggs.
I vissa fall har traditionell fysisk testning helt försvunnit och beslut baseras istället enbart på simuleringsresultat. Det innebär att nya metoder hela tiden måste utvecklas för att i ett tidigt skede kunna förutsäga nya produkters egenskaper.

Kundreferens

​​​​​​​
”Skillnaden mellan Uniso och andra företag i branschen är att de inte enbart kan hantera FEM-programmen, utan de har också en god förståelse för mekaniken. Detta ger korta ledtider och mindre risk för felaktiga slutsatser.”

Underleverantör till bilindustrin
Unisos kunskap och breda erfarenhet passar detta nya klimat perfekt, då förmågan att anpassa och skapa nya metoder för att snabbt hitta lösningar och möjligheter är av högsta vikt.

Våra uppdrag ligger inom områdena konstruktionsmekanik, ofta med en tydlig specialisering inom områden som NVH, transmissioner eller friktion.
Vi ser en tydlig trend att området för simulering expanderar. Nya simuleringskrav uppstår och beräkningsmetoder används i allt större utsträckning för att beskriva komplexa system. Exempel på detta kan vara att beräkna belastningen på ett fordons komponenter genom att simulera fordonet i rörelse, där både vägegenskaperna och förarens beteende inkluderas.

Våra uppdrag utförs både i våra egna lokaler och hos våra kunder och verktygen varierar från de klassiska FE-programmen till specialverktyg för komponenter som motorer, eller ibland verktyg vi tagit fram för speciella applikationer.

Nästa stora utmaning för branschen är att utveckla fordon som drivs med el. Detta kommer att ställa nya krav på fastigheter och kommer i sin tur att öka behovet av att simulera dessa.

Kontakta oss gärna för att få reda på mer!
bild på Kennet Karlströmbild på Kennet Karlström
Kennet Karlström
Kennet Karlström
Kennet Karlström
Konsultchef Fordon
kennet.karlstrom@uniso.se
0733-708063