Case studies - Rörberäkningar på brandvattensystem

Rörberäkningar på brandvattensystem

En kund som levererar bostadsmoduler till flytande plattformar bad om hjälp med att se över designen på deras brandvattensystem. Brandvattensystemet fyller en extremt viktig uppgift i säkerheten kring arbetet på plattformen och systemets funktion måste därför säkerställas för alla eventuella laster som systemet kan utsättas för.

Analyser och belastningar:

I uppdraget har analyser och rörberäkningar utförts på brandvattensystemet i programvaran Peps (Pipestress). Belastningar som beaktas i beräkningarna är tryck och temperatur samt laster från snö, vind, jordbävning och explosioner. Resultaten från beräkningarna utvärderas mot aktuella kriterier för processrör enligt normen ASME B31.3.


Kundnytta:

Med detta uppdrag har vi hjälpt kunden designa ett rörsystem som är väl anpassat mot föreliggande laster och som uppfyller normkraven gällande strukturell integritet. Med godkända beräkningar har brandvattensystemet nu kunnat installerats på bostadsmodulerna och levererats till dess ägare.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Programvaror:
Programvaror som använts är Peps (Pipestress) och EditPipe
Normer:
ASME B31.3 (The American Society of Mechanical Engineers)
Projektstart:
Unisos delar i projektet utfördes under 2017
Konsulter:
John Lennby &
Malin Settergren