Case studies

Rörberäkningar av citrustork

Bild på CitronerBild på Citroner
Citrustorken

Rörberäkningar av citrustork

Vid tillverkning av bland annat juice blir fruktskalen ofta en restprodukt. Vår kund ville ha hjälp med beräkningar för en anläggning som är avsedd att torka fruktskalen. Genom denna process kan skalen i ett senare skede förädlas och göras om till djurfoder. I detta fall kommer hela citrusfrukten att utnyttjas på ett effektivt sätt och inga restprodukter blir kvar att hantera.

​​​​​​​Tidigare innebar det en kostnad att göra sig av med citrusskalen, men när torkanläggningen är färdigställd kommer den tidigare restprodukten att kunna säljas som högvärdigt djurfoder. Då processen är mycket energieffektiv bidrar den till att minska slutkundens ekologiska fotavtryck.
rörsystem spänningsanalysrörsystem spänningsanalys
rörsystem

Analyser och belastningar:

​​​​​​​I uppdraget har vi utfört rörberäkningar på anläggningen. Belastningarna som beaktats i uppdraget var tryck- och temperaturlaster, vindlaster, snölaster samt jordbävningslaster vilka alla kan påverka anläggningen. 


Kundnytta:

När beräkningarna visar att kraven som ställs i gällande norm är uppfyllda får kunden ett kvitto på att de designat sitt system på rätt sätt och kan då med trygghet gå vidare med projektet.

Kontakta oss


Uniso Technologies AB
Fiskhamnsgatan 10
​​​​​​​414 58 Göteborg

Mail
info@uniso.se
Organisationsnummer
​​​​​​​556762-6618​​​​​​​