Fordon

Göteborgsområdet har en lång historia av fordonsutveckling och ligger verkligen i framkant när det gäller användning av simuleringsmetoder inom produktutveckling.

Under de senare åren har branschen genomgått en förvandling, där tiden för att utveckla nya produkter kraftigt minskas. Antalet förserier minskas och prototyper byggs i allt mindre utsträckning. I vissa fall har traditionell fysisk provning helt utgått och beslut baseras istället enbart på simuleringsresultat. Detta innebär att nya metoder ständigt behöver utvecklas för att beskriva komplexa system och i ett tidigt skede kunna förutse och förstå nya produkters egenskaper.

​​​​​​​Exempel på detta kan vara att beräkna belastningen på ett fordons komponenter genom att simulera bilens åkande, där både vägens egenskaper och förarens körbeteende tas med.

Unisos kunskap och breda erfarenhet passar utmärkt i detta nya klimat där förmågan att anpassa sig och skapa nya metoder för att snabbt hitta lösningar och möjligheter premieras.

​​​​​​​​​​​​​​Våra uppdrag ligger inom området strukturmekanik, ofta med en tydlig specialisering inom grenar som tex. NVH, transmissioner eller friktion.
​​​​​​​
Vi utför uppdrag både in-house på vårt kontor och ute hos våra kunder. Våra verktyg varierar från de klassiska FE programmen till specialverktyg för tex motorer eller ibland verktyg framtagna av oss själva för en speciell applikation. 
​​​​​
​​​​​​​Kontakta oss gärna för att höra mer!
Kennet Karlström
Konsultchef Fordon
kennet.karlstrom@uniso.se
0733-708063

Kundreferens

​​​​​​​
”Skillnaden mellan Uniso och andra företag i branschen är att de inte enbart kan hantera FEM-programmen, utan de har också en god förståelse för mekaniken. Detta ger korta ledtider och mindre risk för felaktiga slutsatser.”

Underleverantör till bilindustrin