Utbildningar

Weld on Sweden AB är ett Växjöbaserat utbildningsföretag som specialiserar sig på utbildningar inom svetskonstruktion och svetsproduktion.

Tillsammans med Weld on Sweden AB anordnar Uniso löpande ett flertal kurser med 10% rabatt om man anmäler sig via oss. Som en del i samarbetet hålls utbildningarna på vårt kontor i Göteborg. 

För mer information om kurserna, vänligen klicka på respektive länk eller skicka mail till info@uniso.se.
Anmälan sker till info@uniso.se med namn, företag, befattning, epost och telefonnummer.


Kurser som erbjuds under 2023


11-12 & 18-19 april: 
OBS! Denna kursen hålls i Växjö hos Weld on Sweden, även tillgänglig via länk på teams.
Konstruktion av svetsade produkter med svetsteknik för konstruktörer, SK2-WFD Konstruktörer behöver snabbt kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar. Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i moderna metoder att uppskatta svetsförbandets hållfasthet för både statiskt- och utmattningsbelastade svetsade produkter. 

12-14 juni:
Svetsutvärdering med FEM, SK4
Att utnyttja FEM vid analys av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner ställer stora krav på belastningsförutsättningar, FE-modellens utseende, elementval och utvärderingsmetoder. Syftet med utbildningen är att ge ingenjörsmässiga anvisningar för hur de svårigheter som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser ska lösas med en rimlig arbetsinsats. 
Kursen erbjuds hos oss på Uniso men det går även bra att delta via länk på teams.