Case studies - Rörberäkningar av citrustork

Rörberäkningar av citrustork

Vid tillverkning av bland annat juice blir fruktskalen ofta en restprodukt. Vår kund ville ha hjälp med beräkningar för en anläggning som är avsedd att torka fruktskalen. Genom denna process kan skalen i ett senare skede förädlas och göras om till djurfoder. I detta fall kommer hela citrusfrukten att utnyttjas på ett effektivt sätt och inga restprodukter blir kvar att hantera.

Tidigare innebar det en kostnad att göra sig av med citrusskalen, men när torkanläggningen är färdigställd kommer den tidigare restprodukten att kunna säljas som högvärdigt djurfoder. Då processen är mycket energieffektiv bidrar den till att minska slutkundens ekologiska fotavtryck.
​​​​​​​

Analyser och belastningar:

I uppdraget har vi utfört rörberäkningar på anläggningen. Belastningarna som beaktats i uppdraget var tryck- och temperaturlaster, vindlaster, snölaster samt jordbävningslaster vilka alla kan påverka anläggningen. 


Kundnytta:

När beräkningarna visar att kraven som ställs i gällande norm är uppfyllda får kunden ett kvitto på att de designat sitt system på rätt sätt och kan då med trygghet gå vidare med projektet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Programvaror:
Beräkningarna gjordes i CAEPIPE.
Normer:
Beräkningarna har utförts enligt normen EN 13485-3
Projektstart:
Unisos del i projektet genomfördes under hösten 2020.
Konsult:
Erik Brodén har utfört beräkningarna för Unisos räkning.