Case Studies

Citrusfabriken


En kund ska tillverka en torkanläggning för att torka restprodukter från jordbruk som inte kan konsumeras. Där kan det i stället bli användbara pellets för djurfoder, bränsle och ........

Vi blir kontaktade för att utföra rörberäkningar i själva tork-processen pågår.

Beräknat för lastfall:
Vi gör beräkningar för olika lastfall som trycklaster, temeraturlaster, vindlaster, snölaster och jordbävningslaster som kan påverka anläggningen. 

Programvaror:
Beräkningarna gjordes i CAEPIPE

Normer:
Beräkningarna har utförst enligt normen EN 13485-3 som s
__________________________________________________________________________________________________________________________________