Case Studies

Case: "Citrusfabriken"


Beräkning av rörsystem inom process-industrin

Beräknat för lastfall:
Trycklast, temeraturlast, vindlast, snölast och jordbävningslast. 

Programvaror:
CAEPIPE

Normer:
EN 13485-3
__________________________________________________________________________________________________________________________________