Unisos historia

Första tiden


2008 var, som många säkert minns, ett turbulent år. En global finanskris drabbade inte minst Volvo-bolagen väldigt hårt, bolag som på många sätt är motorn i Göteborgs näringsliv.

När det var som värst fanns det endast 3 stycken beräkningsingenjörer kvar på Volvo Cars av normalt flera hundra. Det var två stycken fastanställda och en konsult, vår VD Mats Johansson. 

Det var således en väldigt osäker resa under Unisos första tid, men vi tog oss igenom den och år 2010 skedde den första rekryteringen när Hans Tolke blev en del av Uniso. Inom några månader anställdes ytterligare ett par konsulter samt en ekonomiadministratör. Unisos tillväxtresa hade börjat!

Uniso Grundas


Uniso grundades i september 2008 av Mats Johansson, Torkel Davidsson, Martin Hohensee och Kennet Karlström.

På den tiden var de själva konsulter åt andra bolag och hade över åren lärt känna varandra efter att ha korsat vägar på diverse olika uppdrag och arbetsplatser. 

Här växte också en tanke fram om att det borde gå att driva konsultbolag på ett bättre sätt än vad de själva upplevt som anställda. 

Detta blev startskottet och den 22 juli 2008 registrerades Uniso som aktiebolag hos bolagsverket. ​​​