Integritetspolicy

Integritetspolicy för Uniso Technologies
Uniso Samlar in personuppgifter för att kunna uppfylla våra affärsavtal med kunder och anställda, i marknadsförings- och rekryteringändamål samt i de fall då det är styrt av lag.

Uppgifterna sparas på en säker server och delas inte med någon.
Vi samlar in personuppgifter från våra kunder, leverantörer, anställda och deltagare vid event. När du går på ett event eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter till oss så önskar vi ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter.

Har du frågor kring vår Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på info@uniso.se
Det vi samlar in är följande:
-Namn
-Titel
-Telefonnummer
-E-post address
-Anteckningar från kontakttillfällen

Genom att kontakta oss har du rätt att begära:
-Tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.
-Rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig.
-Radering av personuppgifter.