Case studies - MBD-analys på Traktorgrävare

MBD-analys på Traktorgrävare

Stabilitetsberäkningar på rälsburen traktorgrävare utrustad med både lyftarm och personkorg. Beräkningarna syftade till att definiera säkert arbetsområde under manövrering av de båda armarna så att inte maskinens stabilitet äventyras och den riskerar att välta.

Lösning

Maskinens tyngdpunkt och därmed stabilitet varierar beroende på hur armarna manövreras. Genom att styra en kinematisk beräkningsmodell av maskinen med försöksplanering (DOE/Design of experiment) kunde arbetet automatiseras och ett mycket stort antal kombinationer beräknas. Även utvärderingen automatiserades med script och yttre gränsen för maskinen kunde effektivt hittas.

Kundnytta

Med hjälp av analyserna kunde säkra gränser för lyftarmarnas rörelseområde definieras. Resultaten från beräkningarna gjorde att nödvändiga säkerhetsinstruktioner kunde upprättas och bidrog till maskinens godkännande för användning. 
 
Nästa steg skulle kunna vara att integrera beräkningsresultaten samt några last- och positionsgivare till maskinens styrsystem och på detta så sätt säkerställa att maskinen alltid används inom dess stabilitetsbegränsning.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Programvaror:
ANSA KINETICS for Multi Body Dynamics
Normer:

Projektstart:
Unisos del i projektet pågick under våren 2020.
Konsult:
Malin Thörn