Energy

Inom området energi har vi personal med en stor samlad erfarenhet och kunskap från utvecklingsarbete inom kärntekniska anläggningar med fokus på tekniska beräkningar. Vi jobbar med allt från rörberäkningar, skadetålighetsanalyser, strömningstekniska utredningar, normutvärdering, ventilberäkningar till generell metodutveckling inom beräkning. Under senare år har vi deltagit i uppdrag där miljöpåverkan med avseende på långa drifttider har studerats.
 
Vi utför våra uppdrag både på plats hos våra kunder i deras regi samt på vårt egna kontor där uppdragen kan handla om strukturella verifieringar av rör- och upphängningar eller flänsförband. Andra exempel på uppdrag utförda på vårt kontor är design och beräkning av stativ till tryckhållarkjol och reaktortank samt stor mängd av granskningsuppdrag vilka grundar sig på flertalet olika normer så som ASME, EN, TKN, RN, KTA och DIN. Programvaror som används inom uppdragen är Pipestress, Editpipe, CAEpipe, ANSYS och många andra.
Energy - Uniso TechnologiesEnergy - Uniso Technologies
Energy - Uniso Technologies
Energy FEM-analys flange - Uniso TechnologiesEnergy FEM-analys flange - Uniso Technologies
Energy FEM-analys fläns - Uniso Technologies
MartinH BoW scaled22MartinH BoW scaled22
MartinH BoW scaled2
Martin Hohensee
Energy
martin.hohensee@uniso.se
​​​​​​​031-760 80 62
Hör av er till oss om ni vill veta mer!

Kundreferens

​​​​​​​”Vår beräkningsingenjör från Uniso kännetecknas av kunskap, erfarenhet, drivkraft och självständighet som vi på vår utvecklingsavdelning har stor nytta av. Tillsammans med våra egna experter bildas effektiva team som driver teknikutvecklingen framåt.”