Automotive

Vår region har en lång historia av fordonsutveckling och ligger verkligen i framkant när det gäller användning av simuleringsmetoder inom produktutveckling.

Under de senare åren har branschen genomgått en förvandling, där tiden för att utveckla nya produkter kraftigt minskas. Antalet förserier minskas och prototyper byggs i allt mindre utsträckning.
I vissa fall har traditionell fysisk provning helt utgått och beslut baserar istället enbart på simuleringsresultat. Detta innebär att nya metoder ständigt behöver utvecklas för att i ett tidigt skede kunna predikterar nya produkters egenskaper.

Unisos kunskap och breda erfarenhet passar utmärkt i detta nya klimat där förmågan att anpassa sig och skapa nya metoder för att snabbt hitta lösningar och möjligheter premieras.
Automotive - Uniso TechnologiesAutomotive - Uniso Technologies
Automotive - Uniso Technologies
Automotive mesh - Uniso TechnologiesAutomotive mesh - Uniso Technologies
Automotive mesh - Uniso Technologies
Mats Johansson - Uniso Technologies2Mats Johansson - Uniso Technologies2
Mats Johansson - Uniso Technologies
Mats Johansson
CEO / Automotive   
mats.johansson@uniso.se
​​​​​​​​​​​​​​
031-760 80 60
Våra uppdrag ligger inom området strukturmekanik, ofta med en tydlig specialisering inom grenar som tex. NVH, transmissioner eller friktion.
​​​​​​​Vi ser en tydlig trend att området simulering ökar. Nya simuleringsbehov uppkommer och beräkningsmetoder används i allt större utsträckning till att beskriva komplexa system. Exempel på detta kan vara att beräkna belastningen på ett fordons komponenter genom att simulera bilens åkande, där både vägens egenskaper och förarens körbeteende tas med.

Våra uppdrag utförs både i våra egna lokaler och hos vår kund och verktygen varierar från de klassiska FE programmen till specialverktyg för tex motorer eller ibland verktyg framtagna av oss själva för en speciell applikation. 
​​​​​​​
Nästa stora utmaning för branschen är att utveckla fordon drivna av elkraft. Detta kommer att ställa nya krav på egenskaper och i sin tur behovet av att kunna simulera dessa.

​​​​​​​Kontakta oss gärna för att höra mer!

Kundreferens

​​​​​​​
”Skillnaden mellan Uniso och andra företag i branschen är att de inte enbart kan hantera FEM-programmen, utan de har också en god förståelse för mekaniken. Detta ger korta ledtider och mindre risk för felaktiga slutsatser.”

Underleverantör till bilindustrin